مدلینگ کودکان

مدلینگ کودکان و چهره برتر بحثی است که این روزها فضای مجازی را بسیار ملتهب نموده است. همۀ ما علاقه داریم که کودکمان به عنوان مدلینگ در جلوی دوربین ژست بگیرد. همانطور که می دانید این بحث در ایران بدین گونه گسترده نشده است اما ما یک شیوۀ ای را برگزیده ایم که حال هنرهای مختلف عکاسی، طراحی و مدلینگ یک تیم هنری را تشکیل می دهد. در حقیقت شرکت ناتاسان از مشتریان سابق چهره های برتر را انتخاب می نماید و در این صفحه قرار می دهد که با همکاری طراحان پوشاک و دیگر افرادی که در این زمینه فعالیت می نمایند از این چهره ها برای پوشاک خود استفاده می کنند. عکاسی این پروژه ها توسط عکاسان ناتاسان انجام می شود و معمولاً از شیوۀ عکاسی در فضای باز استفاده می کند. طراحان و دیزاینر های هر هنری که به یک مدل و همینطور عکاسی نیاز دارند می توانند با مراجعه به این صفحه اشخاص را انتخاب نمانید. با توجه به قرارداد هایی که با طراحان هنرمند داریم، هیچگونه مبلغی بابت هیچ یک از مراحل کار دریافت و داده نخواهد شد، در صورت فروش پوشاک توسط تبلیغات بر روی سایت طراحان به صورت پورسانت هایی از قبل تعیین شده به فعالیت خود ادامه خواهند داد. کلیۀ فعالیت های این سایت، در تمام موارد طراحی، مدلینگ و عکاسی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و از افرادی که قصد انتشار تصاویری نامربوط و خارج از این چارچوب را دارند درخواست می شود که برای همکاری با ما تماس نگیرند. با تشکر.

عضویت مدلینگ کودک

چهره برتر کودک

تهران، ایران

تهران، ایران

چهرۀ برتر

تهران، ایران

چهرۀ برتر

تهران، ایران

چهرۀ برتر

تهران، ایران

تهران، ایران

چهرۀ برتر

تهران، ایران

تهران، ایران