سولماز فروغی

سولماز فروغی

چهرۀ برتر

بیوگرافی

سولماز فروغی هستم به مدلینگ علاقه داشتم‌ولی تا به حال فعالیت جدی در این زمینه نداشتم.

لطفا این بخش را تکمیل نمایید

تابه حال همکاری نداشته ام.

لطفا این بخش را تکمیل نمایید

مهارت ها

ژست مدل
صبر و شکیبایی
همکاری با عکاس
طراحی گرافیک

تلفن تماس:
غیرقابل دسترس

ایمیل:
غیر قابل دسترس

پروژه های اخیر