مرجان خوش نیت - Marjan Khoshniat

مرجان خوش نیت

نقاش

بیوگرافی

مرجان خوش نیت هستم ۲۵ ساله و دانشجوی ارشد تصویرسازی. ۱۰ سال است که مشغول نقاشی و طراحی به صورت حرفه ای می باشم.

تنها زمانی که می توانم زنده بودنم را حس کنم زمانیست که مشغول نقاشی کشیدن هستم.

۱۰ سال است که به طور حرفه ای و پیوسته نقاشی و طراحی را دنبال میکنم و آموزش نیز داده ام. هرگونه طرحی را روی بوم و مقوا نقاشی می کنم و هدفم از فعالیت با ناتاسان فعالیت بیشتر در زمینه سفارشات نقاشی و طراحی می باشد.

  • ۱۳۷۰: متولد ۱۰ دی ماه
  • ۱۳۸۵: شروع فعالیت های هنری
  • ۱۳۹۰: شروع فعالیت حرفه ای هنر و آموزش
  • ۱۳۹۵ – اکنون: عضویت در شرکت ناتاسان به عنوان نقاش

مهارت ها

طراحی با تکنیک سیاه قلم و کنته
نقاشی با تکنیک ابرنگ و رنگ روغن و پاستل و مدادرنگی

تلفن تماس:
غیرقابل دسترس

ایمیل:
khoshniatmarjan at yahoo.com

پروژه های اخیر